Köszöntő

 

„Menjetek el az egész világra

és hirdessétek az evangéliumot

minden teremtménynek.” (Mt 16,15)

 

Tisztelt Látogató! Kedves Testvér!

 

   Nagyon örülök a találkozásnak, Isten hozta a Komlói Római Katolikus Plébánia honlapján!

   Hamzau Relu atya vagyok, Komló római katolikus plébánosa. Ez év augusztusában helyezett ide dr. Udvardy György megyéspüspök atya. A Krisztusi küldetésben nagy öröm számomra, hogy ebben a festői környezetben teljesíthetem a papi küldetésemet, annál inkább, mert eddig csak falvakban szolgálhattam. Fél évet káplánként Bólyban, három és fél évet helyettes plébánosként Beremenden, majd plébánosként két évet Nagydorogon és tizenöt évet Bicsérden. Természetesen ez idő alatt nem csak a plébániákat láttam el, hanem a hozzá tartozó fíliákat is, ha jól számolom az évek folyamán összesen harminchatot. A városi szolgálat egy kicsit más, mert a nagy számok alapján a komlói központi plébánián nagyobb horderejű és sokrétűbb tevékenységben vehetek részt, mások a kihívások.

  Romániában születtem 1968-ban, öt gyerekes családban. Az általános iskola, két különböző szakma megszerzése, katonaság, vegyüzemi munkahely és érettségi megszerzése foglalta el életem első huszonnégy évét. Ceausescu bukása után jöttem át Magyarországra, felvételt nyertem 1991-ben a Pécsi Szemináriumba és elkezdtem a teológiát magyar nyelven. Magyarul nem tudtam semmit, ezért a főiskolával párhuzamosan a Pécsi Tudományegyetem filológia tanszékén, az általam igen nagyon tisztelt tanáraim, kispap társaim és a Szentlélek segítségével ismerkedtem meg a magyar nyelv rejtelmeivel és szépségeivel. 1996-ban sikeresen diplomáztam, főtisztelendő Mayer Mihály püspök atya pappá szentelt és Bólyba küldött káplánként a következő szavakkal: „Kedves fiam, legyen gondod a gyerekekre és fiatalokra, egyedülállókra, családosokra és idősekre egyaránt!” Ezt az intelmet szívembe véstem és mindmáig igyekszem ezen kedves küldetésnek eleget tenni!

   A Komlói Plébánia viszonylag fiatalnak számít, hisz 1937-ben épült a temploma Szent Borbála tiszteletére, december 4-én Virág Ferenc pécsi püspök atya szentelte fel és pár évvel később önálló egyházközsége és plébániahivatala lett. Jelenleg a korábbi Komló-Belvárosi, Komló-Mecsekjánosi és a Komló-Mánfai Plébánia összevonásával 2013. január 1-jével Központi plébániaként működik.

     Elődöm Mátyás Imre plébános atya felújította a plébánia épületet, jó gazda módjára gondozta a templomot és a rábízott lelkeket. Most rajtam a sor hirdetni Jézus evangéliumát. „Állj vele elő, akár alkalmas, akár alkalmatlan”, ahogy mondja Pál apostol a Timóteusnak írt második levélben. Ezt úgy szeretném megvalósítani, hogy figyelembe veszem a 2017. január 1-jével három évre jóváhagyott Pécsi Egyházmegyei Tervet, ezen belül a kijelölt négy területet: evangelizáció, szeretetszolgálat, közösség és liturgia. A plébánián a Tanácsosok Testületével, a már meglévő és megalakulandó közösségekkel együtt, a Katolikus Iskola és Óvodák segítségével összegyűjtjük a különböző ötleteket - programterveket, figyelembe véve Komló városának sajátos ünnepeit és az ökumenét. A liturgikus naptár segítségével összeállítunk egy Egyházközségi Pasztorális Tervet. Egészséges és helyes Ember-Egyház-Istenképet tartalmazó, egyszerű és egyértelmű, nyitott és közösségteremtő, a központi plébánia mellett a társközösségeket megjelenítő, az Egyházmegye elgondolásával és Krisztus tanításával összhangban lévő programra gondolok. A hatékony kommunikáció, a karitatív munka kiterjesztése és a fiatalok ezirányú nevelése, a bizalom a másik ember iránt, a kreativitás, az újra való nyitottság, a régi értékek megőrzése mellett a szentségek vasárnapi közösségben szépen és méltóan átélt, megünnepelt liturgiáját és még sok mást is szeretnék megjeleníteni és megvalósítani. Mindezek egy célt szolgálnak: hogy közelebb kerüljünk Jézus Krisztushoz, aki jelen van az Oltáriszentségben, a Szentírásban, az Áldozati Oltárban, a Hívek Közösségében és a Pap Személyében.

   Az elkezdett munka folytatása ez, nem különleges és nem rendkívüli. Figyelembe vesszük az idők jeleit, az új kihívásokat, az egyházban lévő lelkipásztorok számát és túlterheltségét. Ezért a megvalósításban szükségünk lesz hívő, szakmailag jól felkészült, elkötelezett, jószándékú, tapintatos, tevékeny, nyitott, előrehaladó, egyházhű munkatársakra, akik tudják a jót látni, bátorítani, jószándékkal segíteni. A jó Isten segítségével remélem, hogy sikerül mindezeket megvalósítani.

Szeretettel köszönöm megtisztelő figyelmét, Isten áldása kísérje életét!

Relu atya

Dicsértessék a Jézus Krisztus!